Homeopátia - megéri?! 1. rész

2016.07.01 22:32

Az egészségügyi közgazdászok, politikai döntéshozók jellemzően figyelmen kívül hagyják a komplementer és alternatív gyógymódok modern orvoslásba történő integrálásában rejlő lehetőségeket. Márpedig ez kutatásra érdemes területet jelent az egészségügyi kiadások csökkentése érdekében. Jelen tanulmány az európai gyakorlatból mutat példákat, ahol a komplementer orvoslás – s ennek részeként a homeopátia – integrálása a háziorvosi praxisokban egészségügyi és gazdasági szempontból is járható út.

Homeopátia és egyéb komplementer gyógymódok integrálásának jelentősége, hatása és költséghatékonysága európai háziorvosi praxisokban

Dr. Katona Edit homeopátiás orvos, pszichiáter, a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület elnöke, az Európai Homeopátiás Bizottság (ECH) Oktatási Albizottságának tagja

Az egészségpolitikusok folyamatosan keresik annak lehetőségét, hogyan tarthatók egyensúlyban az egészségügyi kiadások, melyek a tudomány robbanásszerű fejlődésével gyorsabban növekednek, mint maga a gazdaság. Az egyre szaporodó krónikus betegségek, az antimikróbás szerekkel szembeni rezisztencia, az elöregedő társadalom fokozott terhet rónak az európai államokra is. Az egészségügyi közgazdászok, politikai döntéshozók jellemzően figyelmen kívül hagyják a komplementer és alternatív gyógymódok modern orvoslásba történő integrálásában rejlő lehetőségeket. Márpedig ez kutatásra érdemes területet jelent az egészségügyi kiadások csökkentése érdekében. Jelen tanulmány az európai gyakorlatból mutat példákat, ahol a komplementer orvoslás – s ennek részeként a homeopátia – integrálása a háziorvosi praxisokban egészségügyi és gazdasági szempontból is járható út.

Rövidítések:

komplementer és alternatív orvoslás, Complementer and Alternative Medicine: CAM

komplementer és integratív orvoslás, Complementer and Integrative Medicine: CIM

konvencionális orvoslás, Conventional Medicine: COM

Milyen álláspontot képviselnek a hivatalos nemzetközi és hazai szervek a komplementer és integratív gyógymódokkal kapcsolatban?

a) Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állásfoglalásai:

  • 2005: a betegeknek és az orvosoknak is joguk van a gyógymód szabad kiválasztásához, mely alapvető emberi jog.
  • 2008: a szabad gyógymód megválasztásához minden szükséges tájékoztatást meg kell kapniuk mind a betegeknek, mind az orvosoknak, mely az egyes államok feladata.
  • 2014-2023-as ajánlása sürgeti a komplementer gyógymódok (eljárások, készítmények és gyógyítók) integrálását a modern orvoslásba és az orvosképzésbe (1).

b) Az Európai Bizottság megbízásából indult el a CAMbrella kutatási program (2), mely 2010 és 2012 között a CAM európai szabályozását, elterjedtségét, ismertségét vizsgálta. Magyar részről Prof. Dr. Hegyi Gabriella vett részt a programban (3). A kutatók megállapították, hogy a vizsgált tagállamok (27 EU tagállam és 12 társult állam) különféleképpen szabályozzák a CAM orvoslást, ezért javaslatot fogalmaztak meg a jogharmonizációs folyamatokhoz. Kimutatták, hogy Európában 150 ezer regisztrált CAM orvos működik, 80 ezer akupunktúrás, 45 ezer homeopátiás, 15 ezer naturopátiás és 4,5 ezer antropozófus orvos. A komplementer orvoslás kutatásait kevés kormány támogatja (Dánia, Norvégia, Svájc, Németország, Anglia).

c) Az Európai Parlament 2013. júniusi konferenciáján (4) (9) a CAM integrálásának lehetősége és a rák elleni küzdelem került az érdeklődés középpontjába. A rendezvényt európai parlamenti képviselők kezdeményezték a fenti WHO irányelvei mentén, és annak ismeretében, hogy a jelenlegi betegség-központú és gyógyszer-alapú modell finanszírozása egyre nagyobb kihívások elé állítja az európai kormányokat.

Az ülésen résztvevő illetékes uniós biztos nyitóbeszédében hangsúlyozta: az európai törvényalkotás során a páciensek számára szabad hozzáférést kell biztosítani az általuk választott gyógyszerhez, mely kiterjed a hagyományos gyógynövényekre és a homeopátiás gyógyszerekre is. A páciensek gyakran tudják, milyen gyógymód működik náluk, nagyobb döntési szabadságot érdemes tehát adni nekik, bátorítva ezzel a saját egészségük iránti nagyobb felelősségvállalást. (5)

d) Magyarországon jelenleg a 40/1997.(III.05.) Kormányrendelet és a 11/1997.(V.28) NM rendelet van érvényben. Az eltelt közel 20 év gyakorlatát áttekintve a Komplementer Medicina Szakmai Kollégiumi Tagozata ajánlásokat készített elő ennek átdolgozására, korszerűsítésére.

e) A Magyar Orvosi Kamara az Európai Orvosok Állandó Bizottságának (CPME) aktív résztvevőjeként egyetért azzal a CAM gyógymódokkal kapcsolatos 2015. májusi állásfoglalással (6), mely többek között kiemeli:

  • a betegeket elfogulatlan információkkal szükséges ellátni a kezelésekkel kapcsolatban
  • közfinanszírozás keretében csak a hatékony és biztonságos kezeléseket kellene támogatni.

f) A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának állásfoglalása (7):

a homeopátiával kapcsolatban további alapkutatási és alkalmazott tudományos vizsgálatok szükségesek, „a  természettudományos módszerek mellett más tudományterületeket is érintő komplex kutatások is jelentőséggel bírnak”.

Összefoglalva: a nemzetközi és hazai szakmai és politikai szervek szorgalmazzák a komplementer orvoslással kapcsolatos

  • további kutatásokat
  • megfelelő tájékoztatást gyógyítók és páciensek felé
  • szabad hozzáférést a megfelelő gyógymódhoz
  • biztonságos és hatékony gyógykezelések integrálását
  • (közfinanszírozott) támogatást. 

A komplementer és integratív medicina jelentősége az alapellátásban

Azokban az országokban, ahol törekednek a közpénzek ésszerű felhasználására, már az alapellátásban integrálják a CAM orvoslást a modern medicinába. Az integrálás több szakaszban is érvényesül: 1. a preventív, 2. az anamnesztikus/diagnosztikus, és 3. a terápiás szakaszban.

1. A legtöbb európai országban az egészségügyi szakmai/civil szervezetek felvilágosító tevékenységet is végeznek a lakosság körében. Támogatják az öngondoskodás gyakorlatát, az egészségtudatos szemléletet, amikor a családban leggyakrabban előforduló, egyszerűbb betegségek (sérülések, felső légúti panaszok, akut bélproblémák, stresszes állapotok) esetén alkalmazható házi gyógymódokat és pl. homeopátiás eljárásokat ismertetik, mindig felhívva a figyelmet a kompetenciahatárokra.

A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület (MHOE) háziorvos tagjai rendszeresen tartanak a lakosság részére tájékoztatókat. Az Egyesület 16 éve ingyenes telefonos segélyszolgálatot működtet a homeopátiára nyitott lakosság részére (8).

2. A holisztikus szemléletet alkalmazók, így a homeopata háziorvosok is rendkívül alaposan felmérik a páciens kórtörténetét, és ezen – időigényes – „nyomozómunka” során gyakran kideríthető, mi okozta vagy tartja fenn a betegséget. Ez főként a krónikus, nem fertőző betegségekben van így, melyek az egészségügyi kiadások 80%-át jelentik (9). Így csak a valóban szükséges kivizsgálásokat rendelik el, és elkerülhetők felesleges, esetleg drága vagy kockázatos orvosi vizsgálatok és beavatkozások.

3. A CAM gyógymódok integrálásának eredménye, hogy a szervezet betegségek iránti fogékonysága csökken, és könnyebben meg is küzd a betegségekkel. Ezek eredményeként kevesebb orvosi beavatkozásra és hagyományos kémiai gyógyszerre lesz szükség, utóbbiak adott esetben el is hagyhatók (10). Nemzetközi felmérések szerint (a tanulmány második részében) a CAM gyógymódokat ismerő és alkalmazó háziorvosok páciensei alacsonyabb praxisköltség mellett ugyanolyan, vagy akár jobb egészségi állapotban vannak.

Összefoglalva: a CAM alapellátásba integrálásával, az egészségügyi kapacitások (eszközök, gyógyszerek, intézmények) gazdaságosabb kihasználásával jelentős források szabadíthatók fel az állami költségvetésben. A megtakarításokból finanszírozható a háziorvosok CAM képzése.

Az Országgyűlés által 2015 júliusában elfogadott egészségügyi alapellátási törvény a háziorvosok kapuőr szerepét kívánja ösztönözni: az alapellátást nyújtók lehetőség szerint igyekezzenek a szakellátásba történő beutalás nélkül már az alapellátásban ellátni a betegeket; szakmailag megalapozott és költséghatékony beutalási tevékenységük alapján jogosultak legyenek az Egészségbiztosítási Alapból külön díjazásra, amelyet az általuk nyújtott ellátáshoz kapcsolódó fejlesztési célokra fordíthatnak (9) (11). Ennek fényében a háziorvosoknak érdekükben áll a komplementer gyógymódok megismerése és praxisba építése. Ez azért is kívánatos lenne, mert elősegítené, hogy Magyarország is összhangba hozza egészségpolitikáját az európaival (9).

Homeopátia és komplementer gyógymódok finanszírozása

A homeopátiás vagy más komplementer kezelés és gyógyszerelés költségeit egyes európai országokban részben vagy egészben támogatja a társadalombiztosítás kötelező vagy kiegészítő formája (Egyesült Királyság, Belgium, Lettország, Franciaország, Portugália, Svájc) (12), a magánbiztosítók, egészségpénztárak (pl. Magyarországon). Az európai országok többségében a páciensek kisebb-nagyobb önrészt is fizetnek.

Azokban az országokban, ahol TB támogatást élveznek a CAM gyógymódok, többnyire feltételhez kötik a homeopátiás és egyéb CAM kezelések térítését: széles körben végzett vizsgálatokkal szükséges bizonyítani, hogy e gyógyító eljárások nemcsak hatékonyak és biztonságosak, de költséghatékonyak is! Hasonló feltételekhez kötött finanszírozás egyébként indokolt volna a modern orvoslás minden területén.

Az utóbbi években sorra jelennek meg a fentieket igazoló tanulmányok a CAM gyógymódokkal kapcsolatban.

Homeopátia megéri?! 2. rész

(Irodalomjegyzék a Homeopátia - megéri?! 3. rész végén)

Vissza

Elérhetőség

www.homeopatiapszichiatria.com www.drkatonaedit.hu
Budapest XI., Fehérvári út 54-56/B

+361-3611-876
keddtől péntekig 8.30 és 9.30 között

Skype: katona.edit1

© 2013 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode