Miért van szükség homeopátiás orvosképzésre?

2013.09.01 14:47

A homeopátiás gyógymód széles körben elterjedt nemcsak Európában, de világszerte. Európában a homeopátiás gyógyszerek törzskönyvezésének folyamata biztosítja a felhasználók számára az optimális gyógyszerészeti minőséget és biztonságot (1). A homeopátiás szerek alkalmazásának egyetlen potenciális veszélye az, ha a kezelés megelőző orvosi diagnózis nélkül történik. Annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a veszélyt, mindenképpen arra van szükség, hogy a homeopátia művelését az orvosi gyakorlat keretei között tartsuk.

Számos országban életbe lépett a betegjogi törvény. Ez azt jelenti, hogy a betegnek – kötelezően befizetett egészségügyi járulékának fejében – jogában áll a felajánlott kezelések közül választania, vagy egy adott kezelést visszautasítania. Az egészségügyi ellátásban dolgozók mind gyakrabban szembesülnek a páciensek részéről felmerülő kérdésekkel, melyek a nem konvencionális gyógymódokkal kapcsolatosak, s ezekre konkrét válaszokat várnak. Az orvos csak akkor tudja megfelelően tájékoztatni betegeit, ha kellőképpen ismeri a szóba jövő orvosi eljárásokat, ennek hiányában etikai problémák vetődnek fel.

Melyek a nemzetközi szervezetek iránymutatásai a komplementer gyógyászattal és képzésével kapcsolatban?

Az Európai Parlament 1997-es határozatával egyértelművé teszi a különféle terápiák egymást kiegészítő alkalmazhatóságát. Ezek a szemléletek nem feltétlenül zárják ki egymást, sokkal inkább az egészség és a betegség különböző meghatározásán alapulnak.

WHO 2005. májusi jelentésében (2) – mely az egyes országok tradicionális gyógyászattal kapcsolatos politikájára vonatkozik – megállapítja, hogy a tradicionális medicina (TM) világszerte tartja népszerűségét. Sőt, az utóbbi 10 évben a komplementer és alternatív gyógyászat (CAM) számos országban előretört. Az egészségügyi hatóságok részéről ezért különösen fontos ezen készítmények és módszerek biztonságos és hatékony felhasználásának értékelése, szabályozása.

2008 novemberében a Pekingi Nyilatkozatban (3) a WHO nyomatékosítja korábbi megállapításait, és kiemeli a kormányok felelősségét polgárainak egészségével kapcsolatban. Arra ösztönzi az egészségpolitikusokat, hogy a komplementer medicinát gyakorlók számára biztosítsa a képzési és akkreditációs lehetőségeket. Felhívja figyelmüket a megfelelő képzési programok kidolgozására az egészségügyi szakemberek, kutatók és az orvostanhallgatók részére. A Nyilatkozat elvárja az alternatív és komplementer gyógyászat gyakorlóitól, hogy folyamatosan fejlesszék tudásukat és képességeiket az adott nemzeti feltételeknek megfelelően. Végezetül kívánatosnak tartja a konvencionális és a tradicionális gyógyászat művelői közötti együttműködés erősödését.

Melyek a nemzetközi homeopátiás orvosi szervezetek?

Európai Homeopátiás Bizottság (ECH

1996-ban alakult brüsszeli székhellyel, az Európai Parlament tanácsadó testülete. 22 európai ország 37 homeopátiás orvosi társaságát egyesíti (ezek a számok természetesen idővel nőnek). A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület (MHOE) 1998-ban nyert felvételt. A Bizottság feladatának tekinti többek között a homeopátia oktatásának, a vizsgáztatásnak, a tanárképzésnek Uniós szintű harmonizálását.

Nemzetközi Homeopátiás Orvosi Liga (LMHI) 

A homeopátia világszervezete; 1993 óta tagja a magyar MHOE, 55. Kongresszusát Budapesten rendezte meg 2000-ben.

IAVH: homeopátiás állatorvosok nemzetközi szervezete.

Melyek a leggyakoribb kiegészító gyógymódok Európában?

Az Unió területén a két leggyakrabban választott komplementer gyógymód a homeopátia és a Hagyományos Kínai Orvoslás (HKO). Az elmúlt években a nemzetközi homeopátiás orvosi szervezetek kidolgozták orvosok, fogorvosok, állatorvosok és gyógyszerészek számára az egységes szemléleten nyugvó képzési standardokat, minimum elvárásokat, vizsgakritériumokat, ezen irányelvek 2009-ben kerültek a WHO elé. Természetesen léteznek az ECH vagy a LMHI által nem akkreditált iskolák, melyek képzési programja a fentiektől eltér, és saját diplomát adnak ki, pl. a többek között Magyarországon is működő francia CEDH iskola.

Az Európai Homeopátiás Diplomát azon orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek (esetenként állatorvosok) igényelhetik, akik az ECH tagegyesületeinek akkreditált képzési rendszerében tanulnak, és megfelelnek az előírt szigorú vizsgakövetelményeknek. Magyarországról egyedül a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület programját akkreditálta az ECH, méghozzá 2006-ban elsők között.

Másrészt ez a képzés a Pekingi Nyilatkozatban említett állami feladatot vállalja át. Európa egyes országaiban ez valóban állami keretek között, állami támogatással valósul meg. Azonban a legtöbb helyen – így hazánkban is – homeopátiás orvosok, gyógyszerészek civil szerveződésének eredményeként, szinte önerőből folyik a szakemberek elméleti és gyakorlati oktatása, a lakosság tájékoztatása. Számos országban a gyógyszeripar szereplői is aktív szerepet játszanak a homeopátia oktatásában, népszerűsítésében.

Miből állnak a homeopátiás tanulmányok, vizsgák?

Az ECH által akkreditált elméleti és gyakorlati alapképzés körülbelül 3 évet vesz igénybe.

A hallgatók (orvosok, fogorvosok, állatorvosok, gyógyszerészek) először a homeopátia elméletével, filozófiájával ismerkednek meg. Az egészség és betegség fogalmáról kapnak az egyetemi tanulmányokhoz képest kissé „újszerű” képet, majd az akut és a krónikussá váló betegségek patológiáját, dinamikáját, kezelési lehetőségeiket tanulmányozzák. Az oktatás részét képezik a különféle homeopátiás irányzatok (klasszikus, modern, stb.), a homeopátiás gyógyszerészet és mindenekelőtt a gyógyszertan és az adagolási ismeretek.

gyakorlati képzést segítik a videós esetbemutatások és esetkövetések, a csoport előtti esetfelvétel, kiscsoportos tréningek, gyakorlott szupervízor homeopata rendelésén való részvétel.

A többlépcsős írásbeli, majd szóbeli vizsgán a hallgatók elméleti, gyógyszertani ismereteikről adnak számot, egyszerűbb, akut majd komplexebb krónikus esetek megoldása a feladat. A Diplomaszintű vizsga részét képezi néhány, minimum 1 éves esetkövetéssel bíró saját esettanulmány bemutatása is. (4)

Milyen homeopátiás képzések folynak Európában?

(Kötelezően) választható, homeopátiás ismereteket is felölelő CAM bevezető kurzust tartanak a medikusképzés során Anglia, Ausztria (Bécs, Innsbruck, Graz), Franciaország, Hollandia, Magyarország, Románia, Spanyolország egyes (magán) egyetemein.

A homeopátiát különálló tantárgyként tanítják Belgiumban (Leuven), Bulgáriában, Németországban.

Egyetemek homeopátiás képzést tartanak orvosok számára Bulgáriában, Franciaországban, Görögországban, Lengyelországban, Litvániában, Németországban, Olaszországban, Romániában és Spanyolországban.

Magániskolák posztgraduális orvosképzés keretében adnak Diplomát Belgiumban, Csehországban, Görögországban, Hollandiában, Luxemburgban, Magyarországon, Portugáliában, Svájcban. Bulgáriában ezt elismeri az orvosok egyesülete.

hivatalosan elismert Diploma szakvizsgának felel meg (homeopátiás orvos és állatorvos) Angliában, Ausztriában, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban, Olaszországban, Romániában, Spanyolországban.

magániskolák képzése mindenki számára elérhető (nem szükséges orvosi előképzettség) az összes skandináv országban, valamint Angliában és Írországban.

A homeopátia oktatása és gyakorlása az egyes európai országokban (4)

Ausztriában posztgraduális képzés. 7 kórházban választható a homeopátiás kezelés.

Belgiumban a nemzeti diplomát a különféle homeopátiás iskolákat egyesítő Homeopátiás Tanszék adja. Hivatalosan nincs lehetőség kórházi homeopátiás ellátásra, de a betegjogi törvény szerint a páciens választhatja a homeopátiát a háziorvosával együttműködve.

Az Egyesült Királyságban a londoni Homeopátiás Tanszék saját diplomát ad ki. A világ számos pontján szervezi meg saját standardizált homeopátiás képzését és vizsgáztatását. London, Liverpool, Bristol, Tunbridge Wells és Glasgow kórházai fogadnak homeopátiás kezelés céljából pácienseket.

Franciaországban posztgraduális képzés Aix-Marseille, Besançon, Lille, Paris-Bobigny, Bordeaux II, Limoges, Poitiers, Lyon egyetemein. 2 párizsi kórházban homeopátiás kezelés választható.

Görögországban posztgraduális Diplomát néhány egyetem is ad.

Lengyelország és Románia 8-8 egyetemén posztgraduális képzés folyik.

Németországban posztgraduális képzés Berlin, Düsseldorf, Hannover, Heidelberg és Freiburg egyetemein. Magániskolák is működnek. A berlini Charité kórházban homeopátiás kezelés választható.

Olaszországban posztgraduális képzés Aquila egyetemén. Magániskolák is működnek.

Spanyolországban posztgraduális orvosképzést szerveztek Barcelona, Murcia és Sevilla egyetemein.

Svájcban a berni egyetem CAM képzést szervez. Zürich egyetemén orvostanhallgatók kezdeményezésére workshop keretében oktatják a homeopátiát az ECH által akkreditált egyesület tanárai, erre ma már Bernben is lehetőség nyílt. A homeopátiás háziorvosok egy csoportja kifejezetten háziorvosi szakvizsgára készülők számára dolgozott ki homeopátiás képzést.

Szlovéniában az ECH által akkreditált posztgraduális képzést szervez a Szlovén Homeopátiás Társaság. 

Kiegészítés: A kórházi homeopátiás kezelés Európaszerte gyakorlatilag járóbeteg ellátás formájában történik.

(1) European Directives 2001/83/EC (ex 92/74/EC), 2004/27/EC & 2001/82/EC (ex 92/74/EC), 2004/81/EC.

(2) National policy on Traditional Medicine and Regulation of Herbal Medicines. Report of a WHO global survey. WHO 2005 Dr Xiaorui Zhang https://www.who.int ISBN 92 4 159323 7

(3) Beijing Declaration Adopted by the WHO Congress on Traditional Medicine, Beijing, China, 8 November 2008.

(4) ECH – Legal status of Homeopathy in Europe. Overview 2005 – updated 2009.

Megjelent a Magyar Orvos 2012. márciusi számában

Vissza

Elérhetőség

www.homeopatiapszichiatria.com www.drkatonaedit.hu
Budapest XI., Fehérvári út 54-56/B

+361-3611-876
keddtől péntekig 8.30 és 9.30 között

Skype: katona.edit1

A kép a Creative Commons Licenc alapján használható fel. rcfalcon  © 2013 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode