Kvantum elmélet: kvantum-koherencia domének

2017.04.08 22:47

Jelenleg nincs elfogadott tudományos elméletünk arról, hogyan működhetnek a homeopátiás oldatok. Több elmélet született az évek során. A komplex vízstruktúrák (klaszterek) dinamikus képződmények, csak néhány pikomásodpercig (10-9 másodperc) stabilak. Más kvantumelméletek* (pl. kvantum-összefonódás** a gyógyszer, a páciens és a kezelőszemély között) nehezen bizonyíthatóak. Egy újfajta elméletet vizsgálnak a fizikusok, melyek viszont magyarázhatják a homeopátiás oldatkészítés folyamatának elemeit és a homeopátia hatásmechanizmusát.

Feynman általánosan elfogadott kvantum elektrodinamika*** (QED) elméletét – mely leírja, hogyan hat egymásra a fény és az anyag – Preparata azzal egészítette ki, hogy polarizált részecskék és a külső elektromágneses (EM) mezők is esetleg hatnak egymásra. Az elmélet kvantum-koherencia**** domének (CD-k) jelenlétét feltételezi a sűrített anyagban (normál folyadékok és szilárd anyagok). Víz esetében ezek a CD-k kis vízcsomagok, melyek mindegyike egyedi kvantumegységként viselkedik, s a víz nem egymással random ütköző vízmolekulák együttese.

Kvantum domének szupravezetőkben és szuperfolyadékokban vannak jelen nagyon alacsony hőmérsékleten. Alacsony hőmérsékleten a CD-k elfoglalják az anyag térfogatának legnagyobb részét, ezzel „furcsa” kvantumtulajdonságokkal ruházzák fel azokat. A hőmérséklet emelkedésével kisebb doménekké töredeznek a környező, normál „nem-kvantumkoherens” anyag által, és szobahőn az anyag térfogatának kb. 28%-át alkotják. Egy átlagos CD átmérőjét 25 nm-re becsülik, ami tipikus fehérjeméret. Minden atomhoz, molekulához, vagy molekulák komplex rendszeréhez hozzárendelhető egy rá jellemző EM frekvenciatartomány. Amikor létrejön egy CD, „magába zárja” az akkor és ott jelenlévő elektromágneses mezőt, így a CD-ben bejegyződik az adott anyag EM mezőtulajdonsága. Ez a folyamat lejátszódik DNS fragmentumok jelzéseinek „befogásánál” is (Montagnier kísérlete).

A hasonló EM tulajdonsággal bíró CD-k hajlamosak összetapadni, és külső erő szükséges a szétválasztásukhoz. A homeopátiás gyógyszerkészítés során alkalmazott sorozatos hígítás/rázás úgy értelmezhető, hogy a specifikus EM információt hordozó CD-ket szétoszlatjuk a mintában (intenzív rázással, keveréssel), miközben az eredeti kémiai anyag nyomait végülis eltávolítjuk (a hígításokkal). Mivel a sorozathígításkor az oldatba újonnan bekerülő vízmolekulák is létrehozzák az oldat EM jelét bezáró CD-ket (koherencia jelenség), mondhatjuk, hogy az eredeti szubsztanciára jellemző, önszerveződő struktúrák vannak jelen az ultramagas hígítású oldatokban is.

Ismert és dokumentált az a tény, hogy a kémiai, biokémiai és élő rendszerek érzékenyek az EM mezőkre. Az eredeti szubsztancia EM mezőkarakterisztikáját hordozó, megfelelő információval rendelkező CD-k (homeopátiás gyógyszerek) hozzáadása egészen különleges módon befolyásolhatja ezeket a (biokémiai) folyamatokat, és betegnél gyógyító hatóanyagként működnek.

Ezen CD-k fizikai tulajdonságai magyarázhatják a homeopátiás oldatoknál megfigyelt jelenségeket: az oldatok fényspektrum rendellenességeit (UV-látható és Raman spektroszkóppal), a specifikus termolumineszcenciát, keverésükkor hőrendellenességeket, a „cross-talk” hatást (egymás mellett lévő minták közti EM behatás), melyről Montagnier kutatócsoportja számolt be, stb.

Preparata elmélete egyre elfogadottabbá válik a fizika***** világában. Az elmúlt években számos tudományos cikk jelent meg, amik megerősítik az elmélet érvényességét, és a feltételezett CD-k létezése is kísérletileg bizonyítható. A CD-k magyarázhatják a víz és más anyagok eddig megmagyarázhatatlan tulajdonságait. A homeopátiás oldatok hatásmechanizmusának legígéretesebb magyarázata rejlik a QED elméletében. A londoni Homeopátiás Kutatóintézet (HRI) munkatársai többek között Preparata hipotézisének tesztelését tervezik.

Lábjegyzet

*Kvantum: latin szó, jelentése: mennyiség; valami mérhetőnek az alapvető egysége. Az energia kvantuma a foton, egy adott frekvenciájú hullámszerű csomag.

**Kvantum-összefonódás: olyan jelenség, amiben kvantumállapotban levő objektumok együtt alkotnak egy kvantumrendszert. Ez az a jelenség a kvantummechanikában, amikor két részecske spinje vagy momentuma összefonódott állapotban van, és az egyikkel végzett művelet a másikra is kihat, az is változik a művelet hatására.

***Kvantum elektrodinamika: részecskék elektromágneses kölcsönhatásának kvantumelmélete. Kidolgozásáért 1965-ben Feynman, Tomonaga és Schwinger megosztott Nobel-díjat kaptak.

****Kvantum-összefonódás létrejöttét koherencia jelenségnek (vagy koherens szuperpozíció) nevezzük, amivel létrejön egy koherens rendszer, melyben minden kvantumhullám igazodik a többihez.

*****A kvantummechanika nem teljes fizikai elmélet (nem képes a világ leírására), nem egyeztethető össze a klasszikus és a relativisztikus fizikával.

 

Források:

A new quantum theory to explain homeopathy: Quantum Coherence Domains

https://www.bjain.com/homeopathy360-wp/2017/01/21/a-new-quantum-theory-to-explain-homeopathy-quantum-coherence-domains

A.Tournier, PhD: Quantum Coherence Domains and Nanoparticles (előadás, HRI Barcelona 2013) www.hri-research.org/hri-research/how-do-homeopathic-medicines-work/water-research-laboratory

Kvantumösszefonódás: https://gyires.inf.unideb.hu/GyBITT/28/ch10s02.html

Wikipédia

Vissza

Elérhetőség

www.homeopatiapszichiatria.com www.drkatonaedit.hu
Budapest XI., Fehérvári út 54-56/B

+361-3611-876
keddtől péntekig 8.30 és 9.30 között

Skype: katona.edit1

A honlap oldalain található információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a szakszerű orvosi véleményt, az orvosi vizsgálatot, diagnózist vagy terápiát. A feltüntetett kezelési lehetőségek és gyógymódok saját felelősségre alkalmazandók. Amennyiben panaszai súlyosak vagy elhúzódnak, forduljon szakemberhez! A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kép a Creative Commons Licenc alapján használható fel. rcfalcon  © 2013 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode