A magyarországi homeopátiás orvosképzés mai helyzete

2014.10.23 21:35

Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, mint közhasznú szervezet 1993 óta posztgraduális orvosképzést szervez, mely magyar egyetem által részben akkreditált, 2006 óta ECH által akkreditált. Napjainkig kötel 100 homeopata kapta meg a Diplomát. Ezt azonban szakvizsgaként egyelőre nem akkreditálja a magyar hatóság, és önmagában nem jogosítja fel a homeopátiás orvosokat homeopátiás rendelés folytatására, miközben a Magyarországon megszerzett ugyanezen diplomával rendelkező kollégáink többek között Angliában és Franciaországban homeopátiás orvosként praktizálhatnak.

Az Egyesület évente induló klasszikus homeopátiás alapképzése 220 elméleti és 150 gyakorlati órából áll. Az elméletet Kezdő, Haladó és Mester szinten, az egyesület oktatói által tartott alaptanfolyamon, valamint külföldi és hazai előadók részvételével szervezett hétvégi, kiegészítő szemináriumokon lehet elsajátítani. A gyakorlati óraszámok a korábban már ismertetett formában teljesíthetők.

Az alaptanfolyamok elvégzése után lehet két lépésben vizsgát tenni (lsd. a korábban ismertetett akkreditált rendszert). Az első szintű sikeres vizsga után az Egyesület Bizonyítványt ad, ami csak szupervízor ellenőrzése alatti rendelésre jogosít. A 2. szintű sikeres vizsga után a jelölt az Egyesülettől diplomát kap, és ennek alapján kérvényezhető az Európai Diploma, valamint az orvos-listára kerülés. A pécsi egyetem által szervezett további, sikeres vizsgát követően önálló rendelés folytatható, természetesen ÁNTSZ engedély birtokában.

Az alaptanfolyamok elvégzése és a kötelező óraszám teljesítése után folyamatos továbbképzési lehetőséget biztosítunk. Bizonyos továbbképzési óraszám - többek között – követelmény az orvos-listán maradáshoz. A listát évenként felülvizsgáljuk. Egyesületünk tagságának túlnyomó többsége az akadémikus orvoslás szakvizsgájával rendelkezik. (5)

Bő másfél évtizede indította el a mára már egyetem által akkreditált klinikai homeopátiás orvos alapképzését a francia CEDH Hungária oktató szervezet (www.cedh.hu). 2 éven keresztül (2x6 hónap) havonta egyszer hétvégi szemináriumokon képzi az orvosokat. A második év írásbeli vizsgával zárul, melynek sikere esetén a hallgatók CEDH diplomát kapnak. A rendszeres továbbképzés és a CEDH Diploma feltétele az orvos listára kerülésnek.

A budapesti, szegedi, pécsi orvosegyetemen, főiskolai karon fakultáció keretében időnként homeopátiás előadássorozatok indulnak. A svájci helyzethez hasonlóan idén a budapesti orvostanhallgatók és rezidensek kezdeményezésére homeopátiás alapképzés szerveződött a MHOE előadóival.

Az 1997-es, a természetgyógyászatról szóló Népjóléti Miniszteri rendelet értelmében a homeopátia Magyarországon kizárólag orvosok által gyakorolható gyógymód. Mindazonáltal orvosi képzettség nélküli laikus érdeklődők, gyakorló családanyák is találnak alkalmat a homeopátia megismerésére, pl. a MHOE, a CEDH, a Dr. Peithner által szervezett, kifejezetten laikusok számára indított rövid tanfolyamokon. Mint a legtöbb országban, nálunk is részt vesznek a homeopátiás alapinformációk átadásában gyógyszergyárakhoz köthető szervezetek.

Álljon itt még néhány érdekes adat az Európai Homeopátiás Bizottság kérdőívei alapján (5):

Az Európai Unió országaiban 40.000 orvos vett részt homeopátiás oktatáson. Ennél 6-8-szor több, képzésben nem részesült háziorvos ír fel rendszeresen homeopátiás gyógyszereket (pl. a francia háziorvosok 40%-a, a német háziorvosok 75 %-a). Az uniós polgárok legalább 25%-a részesül(t) homeopátiás kezelésben. Sajnos hazánkban hivatalos felmérés, eddig nem készült. 2009-es becslések szerint lakosságunk egyötöde használta alkalmanként vagy rendszeresen a gyógyszerként törzskönyvezett homeopátiás szereket.

Európai és hazai szinten is van tehát még tennivaló a homeopátia integrálásának folyamatában. A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület az integrativ medicina létrejöttét, az együttműködést szorgalmazza.

Homeopátiás orvosképzés Európában és hazánkban – Dr. Kürti Katalin gyermekgyógyász-homeopata, a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület Tiszteletbeli Elnöke, az ECH Oktatási Albizottságának korábbi tagja

A tanulmány az alábbi keretmunka felhasználásával készült: Scientific Framework of Homeopathy - Evidence Based Homeopathy After 64rd LMHI congress - 2009 Editor: LMHI and ECH secretary for research Dr. Michel Van Wassenhoven.

Magyar Orvos, 2012. március

Vissza

Elérhetőség

www.homeopatiapszichiatria.com www.drkatonaedit.hu
Budapest XI., Fehérvári út 54-56/B

+361-3611-876
keddtől péntekig 8.30 és 9.30 között

Skype: katona.edit1

© 2013 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode